Dokter Van Hoorick Leen

Vakantie 

De volgende weken ben ik afwezig:

- 15-26 maart 2021

- 26-30 april 2021

- 5-9 juli 2021

- 23-27 augustus 2021

- 18-29 oktober 2021

De wachtdienst wordt verzekerd door mijn collega''s gynaecologen van AZ Rivierenland campus Bornem.  Voor dringende gynaecologische problemen of problemen tijdens de zwangerschap kan u steeds terecht op de materniteit te Bornem: 03/890 16 55.