Dokter Van Hoorick Leen

Ziekenhuis

Ik ben verbonden aan de Sint-Jozefkliniek te Bornem. Bevallingen gebeuren dan ook op de materniteit te Bornem.  Indien er aanvullende onderzoeken of heelkundige ingrepen worden afgesproken gaan die telkens door in de Sint-Jozefkliniek campus Bornem.

Meer info over dit ziekenhuis kan u vinden op de website www.sjk.be